Satış Teklif Yönetimi


Her şeyi başlatan aslında bir sipariş almaktır.

Teklif Yönetim Sistemi ile satış faaliyetleri bir bütün olarak izlenir ve planlanır. Satış yapılması planlanan müşteriler, bu müşterilerle temas kurmak için aranacak kişiler belirlenir, randevular kaydedilir. Planlanan satışlar yanında olması muhtemel satış fırsatları da aynı şekilde izlenir.

Modülde verilen tekliflerin hazırlanmasını, statülerini ve süreçlerini detaylı olarak takip edebileceğiniz fonksiyonlar yer almaktadır.

Hazırlanacak teklif formlarında; teklif verilen müşteri, Teklif tarihi, Teslim tarihi, Teklif geçerlilik tarihi, Satış ve tahsilat koşulları, Teklif kategorizasyonları, Teklifi veren satış temsilcisi, Gerçekleşme olasılığı, Ürünler ve miktar, fiyat, iskonto değerleri vb.. gibi temel bilgiler yer almaktadır.

Verilen bir teklif üzerinde istenilen değişiklikler yapıldıktan sonra ana teklifin revizyonu olarak yeni teklif otomatik olarak yaratılabilir. İstenilen sayıda revize teklif hazırlanabilir. Tekliflerin birbirleri ile olan ilişkileri takip edilebilir.

Satış tekliflerindeki onaylanmış ürünleri veya istenirse komple teklifi, otomatik olarak satış siparişine dönüştürme işlemi yapılabilir.