Cari Hesap Mutabakatı


Yıl sonunda yapılan ancak her ay yapılması önerilen cari hesap mutabakatı artık kabusunuz olmasın.

İki kimsenin para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten vazgeçip bunları kalem kalem borç ve alacak şekline çevirerek hesabın kesilmesinden çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine dair bulunan sözleşmeye cari hesap sözleşmesi denir.

Yıl sonunda muhasebecilerin korkulu rüyasıdır. sene içinde hareket görmüş yüzlerce firma aranıp, faks çekilip teker teker cari hesap konusunda anlaşma sağlanır. Bütün hesaplar tek tek incelenir, beyin bulanıklaşır, artık gözünüzü kapattığınızda rakamlar havada uçuşurken görürsünüz.

Mutabakat Mektubu, 6762 Sayılı Eski TTK da 92. Maddede Yeni 6102 Sayılı TTK da ise 94. Maddesinde düzenlenmiş olup firmaların tutmakta oldukları cari hesap bakiyelerinin belirli devre sonlarında karşılıklı olarak teyit edilmesi amacıyla düzenlenen formlardır.

Mutabakat çilenizin basit bir sürece dönüşmesini sağlayalım.

Firmalar arası alacak veya borç bakiyelerinin birbirlerini tutup tutmadığını karşılaştırıp belgeyle arşivlenmesine Cari hesap hareket mutabakatı denir. Sürecin biraz daha az yorucu olması için her ay sonu düzenli olarak yapılması önerilir. Gönderdiğiniz mutabakat belgesini geri fakslamayan muhasebe elemanı olur mu? Birbirini anlayan meslektaşlar arasında olmayacağı düşünülmektedir.

TTK İlgili Maddesi;

III- BAKİYE

1, Belirlenmesi;

MADDE 94-(1) Sözleşme veya ticari teamül uyarınca, belirli hesap devreleri sonunda devre hesabı kapatılır ve alacak ile borç kalemleri arasındaki fark belirlenir.

(2)Hesap devresi hakkında sözleşme veya ticari teamül yoksa, her takvim yılının son günü taraflarca hesabın kapatılması günü olarak kabul edilmiş sayılır. Saptanan artan tutarı gösteren cetveli alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza içeren bir yazıyla itirazda bulunmamışsa, bakiyeyi kabul etmiş sayılır.

Cari Hesap Mutabakatı Programımız aynı zamanda Ba ve Bs mutabakatları yapmanızı da sağlar.

Maliye bakanlığına her ayin 5’ine kadar bildirilmesi gereken formdur. Mal alış, mal alış iadesi, mal satış, mal satış iadesi, demirbaşlar, giderler vb. (kısaca faturalandırılmış belgeler) hesaplarında K.D.V hariç tutarda 8.000 tl’yi geçen faturaların toplam tutarlarını ve fatura adetlerinin bildirilmesi gerekmektedir.

  • Ba: Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim.
  • Bs: Mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim.

Mail adresi girilmiş firmalarla Hesap Mutabakatı istenirse mail gönder butonuna basılarak mail yoluyla yapılır. Diğer firmalarla ise faks için bütün carilere Hesap Mutabakatı hazırlanır.