Sanallaştırma Çözümleri


Sanallaştırma ‘yı büyük şirketten, küçük şirkete hatta evlerimizde bile görür olduk. Peki sanalaştırma ‘lı mıyız?

Sanallaştırma Çözümleri

Günümüzde bilgisayarların hardware denen cpu, ram, hard disk gibi fiziksel kaynaklar açısından çok gelişmiş olması bir fiziksel bilgisayar içerisine birden fazla bilgisayar kurmaya yarayan sanallaştırma (virtualization) programlarının çıkmasına yol açmıştır. Böylece ram, cpu ve hard disk gibi kaynakları çok fazla olan bir bilgisayara (sunucuya) virtualization programı kullanarak çok sayıda bilgisayar kurabilirsiniz. Bu kurulan bilgisayarlar fiziksel sunucunun kaynaklarını paylaşırlar.

Örnek olarak 10 GB ram kapasitesine sahip bir sunucu içerisine her biri 1 GB ram kullanan 10 bilgisayar kurulabilir. Bu kurulan bilgisayarlar gerçekte fiziksel bir görünüme sahip olmadıkları için sanal bilgisayar olarak adlandırılırlar. Kapasiteleri dahilinde gerçek bilgisayardan işlev açısından farkları yoktur. Her birine işletim sistemi yükleyebilir, birbirlerinden bağımsız olarak açıp kapatabilir ve değişik programlar çalıştırabilirsiniz.

Sizin için sanallaştırma çözümleri üretebilir, sisteminizdeki serverları sanallaştırabiliriz. Bilgi İşlem Ekibinize sanallaştırma yönetimine yönelik eğitim verebilir veya sizler için sisteminizi istekleriniz doğrultusunda biz yönetebiliriz.

Sanal makinaların yedeğinin periyodik olarak alınması ve bir sorun olduğu takdirde belirtilen yedeğe  geri dönülmesi sanallaştırma yönetimimiz kapsamında yer almaktadır.

IT’de sanallaştırmanın başlıca kullanıldığı üç alan şunlardır:

Ağ sanallaştırması; ağdaki uygun kaynakların, uygun bandwidth’lerin herbiri birbirinden bağımsız ve belli bir sunucuya ya da aygıta atanmış kanallara taksim edilerek bir araya getirilmesi metodudur.  Sanallaştırmadaki  mantık,  tıpkı bölümlere ayrılmış sürücünüzün dosyaları daha kolay  yönetmesindeki  gibi, ağın yönetilebilir bölümlere ayrılarak  gerçek karmaşıklığının gizlenmesidir. Bir örnekle belirginleştirecek olursak tek bir access point üzerinde personel ve misafir ağlarının kurulması ve iki ağın birbirine erişiminin olmaması bu gruptadır.

Yedekleme sanallaştırması; merkezi konsoldan yönetilen tek  bir depolama aygıtıymış gibi görünen birçok ağ depolama aygıtının fiziksel yedekleme birleştirilmesidir.

Sunucu sanallaştırması; bireysel sunucuların, işletim sistemlerinin ve işlemcilerin numaralar ve kimlik bilgileri gibi  sunucu  verilerini, sunucunun kullanıcılarına karşı maskelemektir. Buradaki amaç; artan kaynakların paylaşımı, kullanımı ve kapasitenin sonradan arttırılacak şekilde korunmasını sağlarken kullanıcının, sunucudaki karmaşık ayrıntıları bilmesi ve sunucuyu yönetmesini önlemektir.