Veri Depolama Çözümleri


Veri depolama, müşterinin gereksinimleri belirlenmeden tek başına bir şey ifade etmemektedir. Müşterilerimizin yedeklenecek bilgilerin işlevselliğine göre uygun çözümler sunulmaktadır.

Veri Depolama Çözümleri

Bu çözümlerimiz, yedekleme ve depolama için kullanılacak sitemlerin disk adedi, disk yapısı ve bunların local sisteme olan bağlantılarını farklı seçeneklerde sunmaktadır. Sadece tek diskli basit sistemler ile başlayıp bir çok disk grubunun üzerinde yerleşik olan ve bağlantıları 10/100/1000 Mb hızlarının yanısıra fiber optik kablolar ile sisteme dahil edilebilir.

Günümüzde, kurumların en önemli ve vazgeçilmez kaynaklarından biri veridir. Veri saklama, kullanma ve yönetme amacıyla büyük yatırımlar yapılmaktadır. Metin verilerinin yanında, ses ve görüntü gibi daha fazla saklama kapasitesi gerektiren verilerin de yaygınlaşma nedeni ile disk kapasiteleri GB (gigabyte) seviyelerinden TB (terabyte) seviyelerine çıkmıştır. Bu denli yoğun verilerin sağlıklı ve problemsiz bir şekilde korunabilmesi için daha esnek, akıllı ve kolay yönetilen çözümler gerekiyor. Bu yaklaşımın sunduğu yararlar ise şu şekilde sıralanabilir;

  • Zaman önemlidir. Disk alanını yönetmek ve paylaştıracak süre olabildiğince kısa olmalıdır.
  • Uygulamalar donanımların üzerinde koşmaktadır. Donanımın sağlamlığı ve kalitesi uygulamanın kendini göstermesinde belirleyicidir. Kritik uygulamalar donanım arızası endişesi taşımadan çalışacak yapıya kavuşturulmalıdır.
  • Veri yedekleme işlemi çalışma saatlerinde yapıldığında sistemde yavaşlamalar,, aksamalar olmamalıdır.
  • Veri geri yüklenme senaryoları hazır edilmeli, tperiyodik olarak test edilmelidir. Gerektiğinde, hedeflenen zaman aralığı içinde bitirilebilmelidir.

Depolama doğru cihazın seçilmesi demektir. Bazen linux üzerinde koşan samba server, bazen nas server, kimi zamanda windows server’a eklemlenmiş enclosure

Sizlere işletmenizin bütçesine en uygun cihazı seçmeniz konusunda yardımcı olabiliriz. Böylelikle bütün çalışanlarınız tek bir platform üzerinden çalışır. Hem verileriniz uygun bir yedekleme çözümüyle daha güvende olur hem de bilgilerinizi daha emniyetli yönetebilirsiniz.

Bilişim mimarilerinin esnekleşmesi ve farklılaşması, depolama çözümlerine de yansımıştır. Uzak replikasyon, anlık kopya, cluster mimariler gibi teknolojileri tüm ölçekteki firmalar için kullanılabilir duruma geldi. Veri Depolama Alan Ağları – SAN (Storage Area Network) ve Ağ Bağlantılı Veri Depolama Alanları – NAS (Network Attached Storage) kullanımı giderek artıyor. Böylece aynı sistem üzerinde bütün kurumun verisi toplanarak verinin güvenliği, erişilebilirliği ve yönetilebilirliği güvence altına alınıyor.

SAN, veri depolama ve yedekleme birimlerini yerel alan ağından bağımsız bir ağ üzerinde çalıştıran bir teknolojiye dayanıyor ve bu yapı pek çok avantajı beraberinde getiriyor. Sunucu, işletim sistemi ve marka bazında bağımsız olarak sisteme eklenebilen çözüm ile istenildiğinde ağ performansında herhangi bir etki olmadan yedekleme yapabiliyor ya da merkezi disk ünitesine disk ekleyerek kapasite genişletiliyor.

NAS ise ağ üzerinde yer alan sunucuların ortak kullanabildiği bir veri depolama çözümüdür. Herhangi bir network’e direk bağlanabilen ve merkezi bir biçimde veriyi saklayıp istek dahilinde datayı network’e sunan yüksek performanslı veri depolama teknolojisidir.