OURminD ERP Programı


Şirketimiz çok farklı alanlarda yazılımlar üretmektedir. Diğer yazılım şirketlerinden en önemli ayrımı ise bir işletmenin bütün süreçlerini entegre edip ortaya bir ERP Programı çıkartmış olmasıdır.

ERP Programı

ERP çözümlerinin kurum içerisinde hayata geçirilmesi çoğu zaman uzun, sıkıntılı ve maliyetli bir süreç olarak görülür. ERP projelerinde ilgili kurumun yapısı, ihtiyaçları, gelecekle ilgili perspektifleri iyi analiz edilir ve planlanırsa, çözümün kurulum ve uygulanması daha makul bir zaman, maliyet süreci içerecek şekilde sonuçlandırılır.

Üst yönetimin ERP projesinin planlama aşamasından, kurulum, ve uygulama süreçlerine kadar tüm süreçler boyunca projeye olan inanç, kararlılık ve destekleri projenin başarısı için son derece önemlidir.

Gerçekte komple bir ERP sisteminden bahsetmek çok zordur. ERP sistemlerini satın alarak, bünyelerinde uygulamak isteyen büyük işletmelerin özel ihtiyaçları vardır ve bazı özel ihtiyaçlar şu an hiçbir ERP sistemi üreticisi tarafından karşılanamamaktadır. Bu ihtiyaçları karşılamak için güçlü bir kişiselleştirme işlemi oluşturma ve değişik üreticilerden farklı modüller satın almanın yanı sıra, işletme bu modüller üzerinde tekrar mühendislik çalışması yapmalıdır. Günümüzde ideal olarak, üretim alanında faaliyet gösteren bir işletme, alanıyla ilgili tüm konularda aynı ERP sistemini kullanmaktadır.

Diğer Bilgi Yönetim Sistemleri le Entegrasyon

İşletmenin bütünü için tek bir ERP sisteminin uygulanması yönünde güçlü bir eğilim vardır. Birçok işletme, tek bir ERP sistemine sahip olmanın, müşterilerine daha etkin hizmet vermek ve gelecekte sistemin bakımını kolaylaştırmak için gerekli olduğu konusunda ortak bir görüşe sahiptir. Fakat her ERP uygulamasının, bir işletmenin ihtiyacı olan bütün işlevleri sağlayacağı da söylenemez. İşletmeler, kendi özel ihtiyaçlarını karşılayabilecek diğer özelleştirilmiş yazılım ürünlerini kullanmak zorunda kalabilirler.

ERP’de yeni bilgi teknolojilerinin ortaya çıkması hızlı bir şekilde devam ettiğinden ERP Programı uygulamasında da bu değişim ve gelişime paralel olarak işlevsel, teknik, kişisel bilgi ve becerilere sahip dış danışmanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Pahalı bir sistem olan ERP Programı ‘nın uygulama maliyeti, işletmenin büyüklüğüne, uygulamanın kapsamına göre işletmeden işletmeye farklılık göstermektedir. Bir ERP Programı ‘nın uygulama maliyeti, yazılım paketini satın alma ve kurma maliyetinden daha yüksektir. Yapılan uyarlamaların derecesi arttıkça uygulama maliyetleri de artacaktır. Buna ilaveten danışmanların da genellikle yüksek bir maliyeti vardır.

 

Malzeme Talep Modülü

Satılan ürünün imalatının yapılabilmesi için gerekli malzemelerin satın al emirleridir. Uygun görülen departman, kişi ya da kişiler görevlendirilir. Bu modül ürün ağacıyla üretim yapılan işletmelerde çok daha zayıf, mühendislik ve benzemez üretim yapan işletmelerde ise biraz daha hacimlidir.

Bakım Onarım Modülü

Bakım onarım modülü, makine parkurunun sahibidir. Periyodik bakım onarımlar yapar veya yaptırır. İşlerin sağlıklı bir biçimde ilerlemesinden sorumludur. Buradaki periyodik bakımlardan bütçe hazırlanır.

Diagram Takip Modülü

Tasarım departmanı tarafından çizimi yapılan resimler ve işin yapılışı için bu resimlerin kimlere dağıtıldığıyla ilgilidir.

Doküman Yönetimi Modülü

iş emri ve projeler için kullanılan dokümanların tümünün, iş emri veya projeye bağlı olarak yüklenebilmesi ve sorgulanabilmesini içerir. Doküman üzerinde revizyon yapıldığında, sistem tarafından dokümanı indiren herkese revizyonla alakalı bilgi maili gönderilir.

İmalat Planlama Modülü

Üretimim başlamadan nasıl yapılacağının planlanması, kapasitenin tesbiti, verimlilik gibi konuları içerir.

İnsan Kaynakları Modülü

Eldeki beşeri kaynakların en verimli biçimde kullanılabilmesine dönüktür. Personele ilişkin veri havuzları ve dosya havuzu içerir. Kendi içinde ayrıca bir doküman yönetim sistemi barındırır.

Muhasebe & Finans Modülü

Verilerin toplandığı, rapora dönüştürüldüğü çerçevedir.

Müşteri Servis Modülü

Firmanın satış sonrası hizmetleri müşteri servis modülüyle sağlanmaktadır. Kendine özgü depoları vardır. AAna depodan tedarik sağlar, müşteriye fatura eder.

Proje Yönetimi Modülü

Bir çok projede veri girişi diğer modüllerden yapılan, izlenebilir verinin toplandığı yapıdır. Ancak ayrıca proje yöneticisi olan bazı firmalarda veri girişi yaptırdığımız bir kaç bileşen de bulunmaktadır.

Satınalma Modülü

Tedarikçi, tedarik yönetimi işlemlerinin yer aldığı modüldür.

Stok & Depo Modülü

Depodan üretime , satışa veya satış sonrası hizmetlere yapılan malzeme çıkışlarıdır.

Ürün Yapılandırıcı (Konfigürator)

Teklif edilecek ürün bir kaç seçimin yapılmasıyla oluşuyorsa bu tip ürünleri oluşturmak için konfigüratör modülümüz kullanılır. Örneğin toplama bilgisayar alıyorsunuz ve pentium4 işlemci seçtiniz, 4 gb ram seçtiniz, ankart seçimi yaptınız, ürününüzü yapılamdırdınız. Sonra bu ürünü aldınız.

Satış Teklif Yönetimi

Satış sipariş işlemlerini içerir. Müşteriyle yazışmalar, müşterideki irtibatlar, rakip fiyatları gibi kavramlar yer almaktadır. Satış siparişi için verilen tekliflerin yönetimi de burada yer alır.