Kartlı Geçiş Sistemi ve PDKS


Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) ve Yetkilendirmeli Kartlı Geçiş Sistemi, aynı şeyler midir?

Personel devam kontrol sisteminin önceliği personelin bordrosunun hazırlanmasında teknolojiden destek almaktır. Bordro hazırlamak için personelinizin kaç saat çalıştığını bilmelisiniz. Saat ile çalışmayan personel için ise niçin mesai süresinin tamamlanıp tamamlanmadığını bilmek işletme motivasyonunda artış sağlar.

Personel devam kontrol sistemlerinde (Pdks) genellikle bir adet kart okuyucu bulunur. Bütün personel mesaiye başlamadan önce kendisine tanımlı kartını bu kart okuyucuya okutturur. Aynı süreç mesai bitiminde de tekrar edilir. Arka planda çalışan yazılım ilk okutmayı mesai başlangıç saati, sonraki okutmayı ise mesai bitiş saati olarak belirler.

Biraz daha bütçe ayrılmış sistemlerde ise kapı girişine bir adet giriş okuyucu, kapı çıkışına bir okuyucu konumlandırılarak giriş ve çıkış saatlerini öğrenmek, mesai içerisindeki işten uzaklaşmaları öğrenmek mümkündür.

Sıklıkla konuk ağırlayan ya da üniversite, okul, stadyum gibi sistemlerde turnike ya da turnike türevi kapı sistemleri kullanılması önerilir.

Personel devam kontrol sistemleri esas itibariyle kartlı geçiş sistemlerinin içerisinde bir alt başlıktır ancak esaslı bir yazılım farklılığı bulunmaktadır.

Kartlı geçiş sistemlerini şöyle düşünebiliriz. İki kişi birlikte asansöre bindi. Birinci kişi kartını okuttu ve 18. katın düğmesine bastı. Asansörden 18. kata çıkmaya yetkiniz bulunmamaktadır diye anons dinledi ve 15. katın düğmesine basarak 15. kata çıktı. Kalan kısımı merdivenle çıkabileceğini umuyordu ama merdiven girişindeki kapı 18.katta giriş yapmasına izin vermemişti. ikinci kişi ise asansöre kartını okuttu ve 21. kata çıktı.

Kişilerden birinin kartı binanın restaurant’ına girmeye yetkiliydi. Ancak diğeri yetkili değildi. Kişilerden biri binanın server’larının bulunduğu sistem odasına girmeye yetkili bir karta sahipti. Diğeri ise elektrik sisteminin olduğu odaya girebiliyordu.

Kişilerden birisi asansörle otoparka inebildi. Kartı otopark giriş kapısını açtı. Diğer kişi binaya ait havuza girmeye yetkili bir kart sahibiydi. Havuza girdi ve doyasıya yüzdü. Bir başkasıysa kartıyla spor salonuna girmiş spor yazıyordu.

Birisi nasıl dedi? kartımızla sadece giriş yapmakla kalmıyor, içerisine para yükleyip alış-verişte mi yapabiliyoruz?

Özetle iki sistem aynı zemini kullanmasına karşın personel devam kontrol sistemi, çalışma süresini hesap ederek alınacak maaşın hesaplanmasıyla ilgilenen bir yazılıma sahiptir. Kartlı geçiş sistemi ise kişilerin neleri yapıp neleri yapamayacağı, nerelere giremeyeceğiyle ilgilidir.

Öte taraftan her iki sistemi birleştirip, kafeteryadan yapılan alışverişi, bankaya yatırılacak maaştan kesip havuza kimin girip, otoparka kimin inemeyeceğine karar veren gelişmiş sistemler de tasarlamak mümkündür.