Fiber Optik Sonlandırma


Fiber Optik Sonlandırma Tipleri Nelerdir?

Fiber Optik

Fiber optik kablolar özel kutularda sonlandırılmak zorundadır. Bu kutular genellikle duvar tipi ve rack tipi kutulardır. Fiberoptik kablolar yalnız başına kullanılamazlar. Herhangi bir projede kullanılan fiber kablo network kabinetlerine ya da sonlandırma kutularına kadar çekilir. Fiber Optik kablo ile patch kabloyu birleştirmek için arada Coupler veya Adaptör adı verilen iki tarafı dişi soketler kullanılır. Sonlandırma ardından, fiber kabloların her core’u aktif cihaz olarak adlandırılan network dağıtım cihazlarına (switch) fiberoptik patch kablolar ile erişirler.

Fiber Optik Sonlandırma işlemi Epoxy ve Fusion Splice olmak üzere iki ayrı yöntemle yapılmaktadır. Bu yöntemlerden Fusion Splice yöntemi Epoxy yöntemine oranla; daha hızlı,kayıpları düşük, uzun ömürlü ve daha profesyonel olarak nitelendirilebilir. Diğer taraftan mekanik eklerin füzyon eklere göre üstünlüğü, yüksek voltajlı elektrik arkına ihtiyaç duyulmamasından başka, fiberlerin özünde bozulmanın da olmamasıdır.

Mekanik Sonlandırma (Epoxy Sonlandırma)

Mekaniksel eklerde, iyi hizalandırma sağlamak ve fiber uçlarını sürekli hizada tutmak için mekanik araçlar kullanılır. En yaygın mekaniksel ekler, farklı hizalandırma tekniklerine göre iki sınıfa ayrılırlar: Kılcal boru (capillary) ve oluk temelli cihazlar. Fiber uçlarının içine sokulduğu ve temelli  kapatıldığı hassas kılcal  borunun kullanılması  en yaygın tekniktir.  Bu ince kılcal borular cam veya seramikten yapılırlar ve boruların delikleri son derece düzgün ve fiberlerin çapından çok az büyük yapılmış olmalıdır.

Fusion Splice Sonlandırma

İki  fiberin  sürekli  bağlanmasında  kullanılan  etki  bir  teknik  füzyon  eki  denen  bir tekniktir. Bu yöntem ile, eklenecek olan iki fiber ucu erime noktasına kadar ısıtılır ve uygun bir  basıncın  uygulanmasıyla  lehimlenir.  Böylece,  iletim  ortamının  sürekliliği  Fresnel yansımasına  meydan  vermeyecek  şekilde  sağlanır.  En  yaygın  kullanılan  ısıtma  kaynağı elektrik arkıdır; fakat mikro alev veya karbondioksit lazer de verimli şekilde kullanılabilir.