Bakım Onarım Modülü


Bakım onarım modülü işletmemizde yer alan makinelerin, demirbaşların; kayıtlarının tutulduğu modüldür. Makinelerin bakım zamanlarını önceden belirlemeye, zamanı geldiğinde bakımın yapılmasına olanak tanır.

 

Planlı Bakım sisteminiz 3 farklı bakış açısı ile planlı emirler üretebilir; Bunlar Periyodik, Önleyici ve Kestirimci olarak isimlendirilirler.

 

Periyodik Bakım : Önceden belirlenmiş zaman aralıkları ile tekrarlanan, takvime bağlı onarım yapmayı ifade eder. Örneğin haftada 1, 2 ayda 1, her Cuma günü gibi tanımlanıyor olabilir.

 

Önleyici Bakım : Genellikle cihazın kullanımına orantılı olarak tarif edilen onarım türüdür. Cihazın üzerindeki sayaçlar, bir araç ise yaptığı kilometre veya cihazın elektrik, su sayaçları gibi kullanıma orantılı parametrelerine göre planlanıyor olabilir.

 

Kestirimci Bakım : Cihazın üzerinde ölçülen değerlere veya ürettiği ürünlerde yapılan ölçümlere göre karar verilen onarım yapma şeklidir. Örneğin vibrasyon değeri, bir noktadan ölçülen elektriksel değerler vs… gibi ölçümlerin belirlenen noktanın altında veya üstünde olmasına göre iş emirleri tetiklenirler.

 

Bakım modülünde elimizde yer alan ekipmanlara yapılan periyodik ve periyodik olmayan bakımların kayıtları tutulur.

 

Periyodik bakımların planından geleceğe dönük bakımların bütçesi hazırlanır.

 

Makine Teçhizat ekipmanları işletme varlıklarıdır. Demirbaş süreleri bitsin veya bitmesin işletmeye değer katmaya devam ederler. Sözgelimi işletme üretim yapıyorsa makineler yardımıyla yapmaktadır. Bu nedenle makinelerin de kapasiteleri planlanmaktadır. Kapasitesi planlanan bir işletme varlığı artık demirbaş olmanın ötesindedir. Arızalanması işletmenin kapasitesini düşürüyorsa eğer arızalanmamasını sağlamak, daha arıza oluşmadan onarmak yerinde olacaktır.