Anket Programı


Araştırma şirketi müşterimizin, anketörlerine verdiği tabletle bilgi toplaması için yaptık. Yazılımımız sayesinde herhangi bir konuda anket yapmak çok kolaylaşır. Bilgi o kadar düzenlidir ki size sadece işlemek kalır.

Kiosk cihazlarına yerleştirmek ve çeşitli veriler toplamak bu programla rahatlıkla mümkün olacaktır.

Çeşitli alanlarda olduğu gibi rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde de geniş bir biçimde kullanılmaktadır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde anket yardımıyla öğrencilerin kimliği, ev ve aile yaşamı, sağlık durumu, eğitsel ve mesleki planları, okul içi ve okul dışı etkinlikleri, çalışma alışkanlıkları v.b. konularda bilgi alınabilir ve öğrencilerin belli konularda tavır ve kanıları öğrenilebilir.

Programı toplantı çıkışına yerleştirdiğimiz kiosk cihazına yerleştirerek, toplantı katılımcılarından toplantının verimli olup olmadığını öğrendik. Programı aynı zamanda kuru temizle mağazasında müşteri memnuniyeti için kullandık. Daha bir çok projede kullanılabilecek çalışmadır.

Yöntem; geçerliliği ve güvenilirliği düşük olmasına rağmen kolay, ucuz oluşu ve çok sayıda kişiden kısa sürede bir çok konuda görüş olma olanağının bulunuşu nedeniyle en çok kullanılan tekniklerden biridir.

Öncelikle anket çalışmalarının klasik yöntemlerle nasıl yapıldığını özetleyelim: Öncelikle bilimsel çalışmalar sonucunda deneklere sorulacak sorular hazırlanır ve yazıcıdan bastırılır. Daha sonra anket yapılması planlanan kişi sayısı kadar fotokopi çekilerek anket listeleri çoğaltılır.

Listeler anketörlere dağıtılır. Anketörler çalışmanın yapılacağı bölgeye giderek deneklere soruları sorarak verilen yanıtları listelere işaretler. Tamamlanan anketler çizelgelere girilmek üzere merkeze getirilir. Burada analizin yapılacağı çizelgelere girilir ve çeşitli değerlendirme kriter ve yöntemlerine tabi tutularak değerlendirmeler yapılır.

Anket şirketleri için hazır ettiğimiz yazılımımızda ise soruları girip tableti anketör’e teslim ediyorsunuz. Anketör her bir denek için anket başlat diyor ve denek’in verdiği yanıtları tablet üzerinde işaretliyor. Son olarak bitir diyerek anketi tamamlıyor.

Merkez ofistekiler girilen anketleri çizelgelerinde görüyor ve çeşitli değerlendirme kriter ve yöntemlerine tabi tutarak değerlendirmeler yapıyor.

 

 

Yukarıda Programla ilgili görselleri bulabilirsiniz. Yazılımı indirmek ve denemek için buraya tıklayın. Ya da yorum bırakarak programın daha da gelişmesine yardımcı olmak için buraya tıklayın.