Karne Transkript Programı


Öğrenciye notların girilmesi sonucunda otomatik olarak karne veya transkript çıktısı alınabilmektedir.

Günümüzde özel üniversiteler gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Üniversite öğrencisinin üniversitesinden en önemli idari beklentisi ise transkript alabilmektir.

Üniversitesinin transkript vermesini kolaylaştırmak isteyen üniversite yöneticileri bizi tercih ediyor.

2000 senesinde Marmara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gürkan Sanlı’nın önderliğinde gerçekleştirdiğimiz Marogris Projesi (Aynı Zamanda Doktora Tezi) bizim üniversite alanındaki en büyük tecrübemizdir.

Bir okulu tümüyle yönetecek ERP yazılımı yazmak en büyük arzumuzdur.