Tanıtım Filmi Çekimi


Tanıtım filmi işletmelere hangi avantajları sağlar?

Tanıtım Filmi

Günümüzde üretiyor olmaktan çok daha önemli olan ürettiğimiz ürünleri satıyor olmaktır. Kuşkusuz satabilmek için ise doğru bir şekilde pazarlama yapıyor olmak gerekir. Etkin pazarlama için sadece üretilen ürünlerin pazarlanması yeterli olmayaktır. Etkin pazarlama üretilen her değerin pazarlanmasıdır. Buna işletmenin kurumsal kültürü de dahildir.

Tanıtım filmi, bir işi, kavramı, ürünü anlatmanın en etkili yoludur. Günümüzde internet kullanıcılarının tamamının video içerik tükettiği gerçeğini de göz önünde bulunduracak olursak tanıtım filminin etkinliğinin ne kadar fazla olduğu daha net görülebilir. Bu nedenle işinizi tanıtım filmiyle anlatmak, daha fazla kişiye ulaşmanızı sağlayacaktır.

Öğrenme metodolojisi açısından bakıldığında da  görsel öğrenmeyi işitsel öğrenmeyle pekiştirmek, öğrenilmenin kolaylaşması açısından etkilidir. Tanıtım filimleri de içeriğinde hem görselliği hem de işitselliği barındırması açısından firmanın bilinirliğini arttırmada en önemli araçlardandır.

Diğer bir bakış açısıyla internet kullanıcılarının yazı karmaşasından kaçarak video izlemeyi seçtiği gözlenmektedir. Üstelik tanıtım videoları, izleyici üzerinde oluşturduğu akılda kalıcılık ve güvenilirlik gibi faktörlerle de öne çıkmaktadır. Doğru mesajı hedef kitleye en uygun şekilde aktaran nitelikli tanıtım filmleri ise rakipleriniz arasında fark yaratmanızı sağlayacaktır.

Marka kimliğinin yaratılması açısından bakıldığında da  firmalar tanıtım filmi ile ürünlerini/hizmetlerini tüketiciye etkili bir biçimde anlatarak marka kimliğini artırırlar. Bu sayede markalar dünyanın her yerine ulaşabilir ve kısa süre içerisinde pek çok kişiye faaliyetlerini duyurabilirler.

Tanıtım filminin özellikleri nelerdir?

Tanıtım filmi, her platformda, farklı farklı izleyici kitlelerine izlettirilmek üzere hazırlanmaktadır. İzleyicisi kimi zaman internet sitesini ziyaret eden kullanıcıdır, kimi zaman müşteri ziyaretindeki satınalma yöneticisidir, kimi zaman da fuardaki herhangi bir ziyaretçidir. Tam da bu nedenle tanıtım filminin çekimi kolay ama hikayesi bir o kadar zordur. Farklı hedef kitlelerinden izleyicileri sıkmamalı, geniş bir yelpazeye hitap etmelidir. Uzunluğu da bu husus temel alınarak belirlenir. Firmanın üretim yeri, ürünleri, kalite yaklaşımı, çalışanları ve yöneticileri bir kaç dakikalık süre içerisinde anlatılmaktadır. Bazı durumlarda burada bütüne konu olarak gördüğümüz tek bir konu da tek başına tanıtım filmi yapılabilir. Örneğin firmanın kalite yaklaşımı ya da insan kaynakları yaklaşımı kimi durumlarda tanıtım filmi konusu yapılabilmektedir.

Tanıtım filmi çekimi, diğer yöntemlerden farklıdır ve ayrı bir uzmanlık alanı gerektirir. Çünkü tanıtım filmi esasen sıkmadan izlenebilmeyi ve akılda kalmayı hedef edinir. Başarılı bir sonuç elde edebilmek özenli bir çalışma gereklidir.

  • Öncelikle kompozisyon belirlenmelidir.
  • Çekim yapılacak alanlar planlara göre ayrılmalıdır.
  • Ekip ve ekipman hazırlıkları yapılmalıdır.
  • Tanıtım metni hazırlanmalı ve verilmesi gereken mesajlar belirlenmelidir.
  • Doğru kurgu yapılmalıdır.
  • Doğru doğru ses tonu ve doğru sesler kullanılarak seslendirme ve montaj yapılmalıdır.

Tanıtım filmi pahalı mıdır?

Firma tanıtım filmi fiyatları markaların bütçesini sarsmayacak şekildedir ve maksimum 5 dakikada anlatılmak istenen hikaye yansıtılır. Bütçeyi etkileyen kriterler arasında da belli maddeler kendini gösterir.

Örneğin tanıtım filminde oyuncunun rol alıp almayacağı, telif içermeyen bir müzik mi seçileceği yoksa yeni bir müzik mi yaptırılacağı gibi konular bütçeyi etkilemektedir. Daha sonra ise çekim türleri kendini gösterir. Şayet helikopter çekimi ile şirketinizi kuşbakışı görüntülemek isterseniz bu da ekstra ücrete tabi olacaktır.